Polityka prywatności Fotoksięga.pl

Administratorem danych jest:

Zbigniew Kmieć prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Fotograficzny Foto-Kmieć Zbigniew Kmieć, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres wykonywania działalności i adres do doręczeń w Słupcy przy ul. Pułaskiego 16, NIP: 665-137-93-40, numer REGON: 310212877.  

Cel przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe Klientów w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu online poprzez stronę www.fotoksiega.pl (dalej „Sklep”). Dane te są potrzebne w szczególności do:
- założenia konta Klienta,
- zawarcia umowy,
- dokonania rozliczeń,
- dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru,
- korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich.
Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie Newslettera, wówczas przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji handlowych dotyczących nowości i promocji w naszej ofercie.

Rodzaj danych

Przetwarzamy następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1. zalogowania się w Sklepie:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
2. dokonywania zakupów w Sklepie:
- imię i nazwisko,
- adres dostawy,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
3. dane podawane przez Klienta opcjonalnie:
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
W przypadku uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje na rachunek bankowy Klienta prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.  

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Sklepie transakcji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Uprawnienia Klienta

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Twoje konto Klienta w Sklepie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto Klienta w Sklepie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Klienta w Sklepie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
W każdej chwili możesz zażądać poprawienia lub sprostowania twoich danych osobowych.
Możesz żądać, abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania.
W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Klienta w Sklepie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia. W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi, a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.  

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
1. Wiadomości e-mail na adres: sklep@fotoksiega.pl
2. Telefonicznie: 604960902
3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie
4. listownie na adres: Zakład Fotograficzny Foto-Kmieć, ul. Pułaskiego 16, 62-400 Słupca  

Powierzenie przetwarzania danych

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji - na przykład w celu dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od nas. Dane osobowe Klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności i Regulaminie nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Dane osobowe Klientów Sklepu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.  

Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach. Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@fotoksiega.pl  

Cookies

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.